top of page

ECOLOGISCHE STADSCAMPUS EN DE OUDE STAD MET GROENE BAAISTRIP

Vervolgens hebben we twee deelgebieden nader uitgewerkt: het nieuw te ontwikkelen gebied Niutianyang dat een ecologische campus wordt met een nieuw stadscentrum. En de groene baaistrip aan de oude stad van Shantou, met daarin onder meer een nieuw lineair groen park en buitendijkse groene pieren.

 

Voor Niutianyang hebben we het stedenbouwkundig plan geïnspireerd op het patroon van de voormalige visvijvers. De nieuwe stad krijgt hier een gemiddelde FAR van 3,0 en is opgebouwd uit 3 zones: een waterstad in de laagste dichtheid, een gemengd gebied in de gemiddelde dichtheid en een stedelijk groengebied met zeer hoge torens (met een parkeerdek onder het maaiveld) in de hoogste dichtheid. 

Er is een gemixt transportsysteem van auto, metro en langzaam verkeer. Dit plan is van systeemniveau tot op blokniveau (in de vorm bloktypologieën en straattypologieën) uitgewerkt. 

ONTWIKKELPLAN SHANTOU

locatie: Baai van Shantou, China

opdr.gever: South China University of Technology, Guangzhou City Planning & Design Survey Research Institute

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten, Steffen Nijhuis (TU Delft)

internationale workshops i.s.m. Aecom, Gensler en de South China University of Technology, Guangzhou City Planning

periode: 2021

MIXST-Shantou 2D layout Niutianyang.jpg
MIXST-Shantou 3d park met hoogbouw.jpg
MIXST-Shantou plattegr Niutianyang.jpg
MIXST-Shantou 3d ds drijvend wo.jpg
MIXST-Shantou 3d ds blauw kanaal weg.jpg
bottom of page