top of page

VEERKRACHTIG STADSLANDSCHAP

Landschappelijk beschouwd gaat het hier om een estuarium; een waardevol natuurlijk gebied tussen de bergen, de rivier en de zee. Het gebied beslaat 117 vierkante kilometer, waarvan 54 kilometer kust. 

Onze ruimtelijke regionale strategie voor de verstedelijkingsopgave is gebaseerd op 7 pijlers: watersensibiliteit (goede omgang met regen-, rivier- en zeewater), het versterken van de ecologische gradiënt bergen-kust, het herstel en de ontwikkeling van de bijbehorende ecosystemen waaronder mangroves, het vergroten van de sponswerking van het lager gelegen Shantou, het benutten van erosie en sedimentatieprincipes in het buitendijkse gebied, de ontwikkeling van stedelijke knooppunten (TOD’s) en de herontwikkeling van cultuurhistorisch en industrieel erfgoed als identiteitsdragers voor de stad.

ONTWIKKELPLAN SHANTOU

locatie: Baai van Shantou, China

opdr.gever: South China University of Technology, Guangzhou City Planning & Design Survey Research Institute

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten, Steffen Nijhuis (TU Delft)

internationale workshops i.s.m. Aecom, Gensler en de South China University of Technology, Guangzhou City Planning

periode: 2021

MIXST-Shantou reg waterstrategie.jpg
MIXST-Shantou 3d drijvend wo met hoogb achtergr.jpg
bottom of page