top of page

WERKEN IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT

In de baai van Shantou spelen grote vraagstukken op het gebied van verstedelijking en klimaatverandering. Drie internationale teams - waaronder één Nederlands team - is daarom gevraagd om voor verschillende deelgebieden in de baai een stedelijk toekomstperspectief te schetsen. Onderdeel van dit proces waren een aantal workshops tussen de teams en met de lokale Chinese overheid. Deze hadden tot doel de verschillende ontwerpvisies voor de ontwikkeling van de baai tot een samenhangend geheel te brengen. 

De toegevoegde waarde van ons team in deze internationale context lag met name in onze – voor hen afwijkende - benadering om de landschapsvormende kracht van de natuur in te zetten bij de enorme verstedelijking van de baai. 

ONTWIKKELPLAN SHANTOU

locatie: Baai van Shantou, China

opdr.gever: South China University of Technology, Guangzhou City Planning & Design Survey Research Institute

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten, Steffen Nijhuis (TU Delft)

internationale workshops i.s.m. Aecom, Gensler en de South China University of Technology, Guangzhou City Planning

periode: 2021

MIXST-Shantou reg ecologiestrategie.jpg
MIXST-Shantou vogelvlucht oude stad met baai en Niutianyang.jpg
bottom of page