top of page

"  H e t  i s   p a s  g o e d  a l s  h e t  d o e l m a t i g,  c o n s t r u c t i e f   e n   o o g s t r e l e n d  i s "  -  V i t r u v i u s

Ingeborg Thoral | MIXST URBANISME heeft haar wortels in de landschapsarchitectuur en stedenbouw en opereert daar waar het ruimtelijke, maatschappelijke en politieke debat samen komen en gevoerd wordt. Dat kan in projecten voor stedelijke of landschappelijke ontwikkeling zijn, live op podia, in een opiniestuk of in ruimtelijke commissies.

 

Mijn stijl is energiek en bedachtzaam. Als vakexpert leg ik de probleemopgave in korte tijd bloot, voer het debat met de omgeving en biedt een perspectief op de ruimtelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Mijn gereedschappen zijn een visionaire blik, passie voor de transitie van ruimte, verbindend vermogen en sterke voelsprieten voor de actualiteit.

 

Ingeborg Thoral | MIXST URBANISME staat voor een krachtige inrichting van de leefomgeving en een juiste balans tussen toekomstig programma, stedelijke en landschappelijke identiteit en economische, sociale en ecologische waarde. Betekenisvolle projecten komen tot stand door energie van (en tussen) mensen te verbinden met kennis, belangen en vooral visie op de opgave en het toekomstbeeld.

bottom of page