top of page

OUDE STAD MET GROENE BAAISTRIP

Voor de oude stad met de aanliggende baaistrip was de grootste opgave de waterveiligheid. Hiertoe hebben we een geïntegreerde multifunctionele dijk met een lineair promenadepark aan het stedelijk gebied ontworpen en een stelsel aan buitendijkse groene pieren die bij tijd en wijle overstromen en die de natuurlijke sedimentatie bevorderen. 

De oude stad krijgt een groenblauw netwerk van straatprofielen met daarin ecologie- en waterveiligheidsinterventies, parken en groenblauwe pleinen.

ONTWIKKELPLAN SHANTOU

locatie: Baai van Shantou, China

opdr.gever: South China University of Technology, Guangzhou City Planning & Design Survey Research Institute

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten, Steffen Nijhuis (TU Delft)

internationale workshops i.s.m. Aecom, Gensler en de South China University of Technology, Guangzhou City Planning

periode: 2021

MIXST-Shantou plattegr oude stad en baai.jpg
MIXST-Shantou ds multifunct dijk geflipt.jpg
MIXST-Shantou 3d ds groene pier.jpg
MIXST-Shantou ds waterveiligh.jpg
MIXST-Shantou ds upgrade Ju Ping Road.jpg
bottom of page