top of page

opdr. gever: Provincie Utrecht

functie: De adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht 2013-2015

opgave: Onafhankelijk advies aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

periode: 2015

SCOPE

Het advies ‘Infrastructuur en omgevingskwaliteit’ gaat over integraal werken aan infrastructuuropgaven en het maken van kwaliteit in het publieke domein rondom infrastructuur. Het advies biedt een doorkijk op de context van de veranderende mobiliteit. En bevat praktijkervaringen gebaseerd op een aantal gebiedsoverstijgende en complexe projecten in de provincie Utrecht, waaronder de Ring Utrecht, A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van het Lekkanaal. Daarnaast biedt het een perspectief op drie onderwerpen met een rijke potentie ten aanzien van de uitwerking van dit thema: knooppuntontwikkeling, aanbestedingen en kwaliteitsteams.


PLEIDOOI

Het afstemmen van infrastructuur op ruimte is één van de belangrijkste opgaven die de 21e eeuwse netwerksamenleving heeft. Hierbij gaat het om het slimmer en efficiënter organiseren van alle modaliteiten, zodat de bereikbaarheid tussen de dichte stedelijke regio’s en binnen de steden verbetert.

Ga daarom de urgentie van knooppuntontwikkeling zien; koester de Utrechtse landschappen (het tafelzilver van de provincie), zodat een stevigere inzet op knooppuntontwikkeling vanzelfsprekend wordt; maak werk van knooppuntontwikkelnig en experimenteer. Blijf de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, vooral ook via aanbestedingen, op de agenda zetten.

Kosten zijn hier altijd leidend; ruimtelijke kwaliteit moet je organiseren en partijen tot het maken hiervan uitdagen. Werk aan een verdere professionalisering van kwaliteitsteams in de provincie, voor de grote onderscheidende projecten. De inbreng van deze hoogwaardige kennisexpertise is nodig, aangezien
deze (nog) niet of slechts in beperkte mate bij opdrachtgevers aanwezig is. En werk tenslotte aan nieuwe mobiliteitsconcepten en veranderingen in het openbaar gebied, die de samenhang tussen verstedelijking en infrastructuur versterken.

 

AANBEVELINGEN Mijn aanbevelingen bevinden zich in de volgende vier aandachtsgebieden:
-        Pak ruimte en mobiliteit integraal aan;
-        Maak beleid ter bevordering van multimodale knooppunten en start zo snel mogelijk met   de uitvoering hiervan;
-        Aanbestedingsprocedures vergen extra aandacht; zet hier op in (ook als ze niet van ons, maar van Rijkswaterstaat,

         Prorail of gemeenten zijn), dan valt er grote winst te behalen;
-        Zet bij de grotere regionale opgaven een kwaliteitsteam in en internaliseer de ruimtelijke opgave bij alle infrastructuurprojecten.

bottom of page