top of page

opdr. gever: Provincie Utrecht

functie: De adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht 2013-2015

opgave: Onafhankelijk advies aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

periode: 2014

http://www.trouw.nl

 

SCOPE

De onafwendbare energietransitie zal vrijwel overal een grote invloed op het gebruik van de ruimte hebben en tot nieuwe beelden en netwerken in het landschap leiden.

Het advies energielandschappen zoomt hierop in en biedt een perspectief op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit met windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa  - de drie energievormen met de grootste ruimtelijke impact - in de provincie Utrecht.

 

PLEIDOOI

Ga op dit belangrijke thema veel sterker acteren en kom met een heldere ruimtelijke visie op de energietransitie. Deze visie heeft de markt nodig en is belangrijk om geen kansen op ruimtelijk vlak te laten liggen en verrommeling en nivellering van de karakteristieke waarden van de Utrechtse landschappen tegen te gaan.

 

Het advies bevat voor iedere energievorm een ruimtelijke strategie gekoppeld aan de ruimtelijke identiteit van de provincie Utrecht. Deze strategie leidt tot (groei)lijnen van windmolens in het stadslandschap, langs vaar- en snelwegen (eventueel ook spoorwegen). En bewust open gelaten ruimtes, die markant zijn.

Biomassavergistings- en verbrandingsinstallaties krijgen hun plek, op small, medium en large-erven met een groen karakter.

Zonne-energie opwekking vindt op zonnedaken gekoppeld aan bouwwerken plaats. In zeer beperkte mate (en in tweede instantie) is de toepassing van zonne-akkers mogelijk, gebaseerd op de verschijningsvorm van het desbetreffende landschap.

 

AANBEVELINGEN Enkele aanbevelingen uit het advies zijn:

-           Draag uw ambitie uit en leg de Utrechtse provinciale agenda op een hoog ambitieniveau;

-           Wees als provincie actiever, nodig de markt uit op basis van een heldere en goede visie op hernieuwbare energie. Een visie waarin de ruimtelijke ambitie een                            nadrukkelijke plek heeft;

-           Werk van twee kanten af: top-down (visie) en bottom-up (verbind de provinciale ambitie met  de drijfveren van de massa);

-           Werk aan bewustwording. Dat is goed voor de structuurversterking van het landschap, de   economie en werkgelegenheid.

bottom of page