top of page

VENETIË BIËNNALE 2016

Venetië, 26-29 MEI 2016

 

MIXST URBANISME heeft op de architectuurbiënnale Venetië 2016 in mei, samen met FABRIC, MLA+, MORE architecture en OKRA landschapsarchitecten het stedelijk uitbreidingsplan voor Accra (Ghana) gepresenteerd. Het stedelijk lab staat onder auspiciën en supervisie van UN Habitat en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

Om de toekomstige groei en verstedelijking van de Accra regio te faciliteren, werkt UN Habitat samen met bovengenoemde vijf bureaus, aan de geplande stedelijke uitbreiding van Ningo Prampram. Deze stedelijke uitbreiding is gestoeld op drie peilers: de noodzaak om de regio tegen overstroming te beschermen, de snelle stedelijke groei in Ningo Prampram (plus de daaropvolgende ongeplande ‘urban sprawl’) en de permanente behoefte tot uitbreiding van het aantal betaalbare woningen in Accra.

 

Het plan is gebaseerd op de vijf UN Habitat planningsprincipes (compact, geïntegreerd, verbonden, sociaal inclusief en veerkrachtig uit oogpunt van klimaatverandering), om zo een complete en duurzame stad te creëren.

P E R S B E R I C H T 

 

UITBREIDINGSPLAN NINGO PRAMPRAM

locatie: Ningo Prampram (oostkant Accra), Ghana 

opdr.gever: UN-Habitat i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

i.s.m. MLA+, Fabric, OKRA landschapsarchitecten, MORE architecture

periode: 2016

publicatie: “ New Ningo Prampram–Planned urban extension”

bottom of page