top of page

UITBREIDINGSPLAN NINGO PRAMPRAM

locatie: Ningo Prampram (oostkant Accra), Ghana 

opdr.gever: UN-Habitat i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

i.s.m. MLA+, Fabric, OKRA landschapsarchitecten, MORE architecture

periode: 2016

publicatie: “ New Ningo Prampram–Planned urban extension”

GEPLANDE STADSUITBREIDING NINGO PRAMPRAM IN DE STADSREGIO ACCRA GOEDGEKEURD DOOR PLANNINGSAUTORITEIT NiPDA

Accra, 27 juli 2016

 

De goedkeuring van het concept is een grote stap voorwaarts en volgt na een uitgebreid participatieproces op lokaal, regionaal en nationaal nivo en op de resolutie van de General Assembly van Ningo-Prampram (NiPDA). NiPDA heeft het concept en de visie benoemt tot agenda voor de ontwikkeling van het district. Daarnaast gaf de General Assembly toestemming om een uitvoeringsorgaan in te stellen.

 

De stadsuitbreiding richt zich op de opgaven van explosieve ongeplande verstedelijking in de regio Accra, de noodzaak om overstromingen tijdens hevige regenval tegen te gaan, en de noodzaak iedereen in Accra van huisvesting te voorzien. Een integraal plan dat is voorgesteld door het Ghana-Lab (een team van MLA+, More Architecture, Fabric, OKRA en MIXST URBANISME), maakt onderdeel uit van het wereldwijde netwerk van Urban Planning and Design Labs. Deze labs zijn een gezamenlijk initiatief van UN-Habitat en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

 

Om het stedelijk uitbreidingsplan te implementeren werkt Ningo Prampram, met de hulp van UN-Habitat en het Ghana-lab, aan een nieuwe planvorm waarbij - in plaats van een gedetailleerde blauwdruk - een raamwerk wordt voorgesteld voor de groei van een zich door de tijd heen te ontwikkelen stad.

 

Zie:

http://stimuleringsfonds.nl/nl/toekenningen/urban_lab_ghana/3724/

 

P E R S B E R I C H T 

 

bottom of page