top of page

UITBREIDINGSPLAN NINGO PRAMPRAM

locatie: Ningo Prampram (oostkant Accra), Ghana 

opdr.gever: UN-Habitat i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

i.s.m. MLA+, Fabric, OKRA landschapsarchitecten, MORE architecture

periode: 2016

publicatie: “ New Ningo Prampram–Planned urban extension”

NEW URBAN AGENDA@PAKHUISDEZWIJGER

Amsterdam, 14 november 2016

 

In het kader van de Habitat III Conferentie van de Verenigde Naties en de nieuwe stedelijke agenda, zijn UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2015 een samenwerking begonnen. Doel van deze samenwerking was om de stedelijke ontwikkeling in een aantal steden op de wereld, vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief, te verkennen. De resultaten van dit project zijn in Quito van 17 tot en met 20 oktober gepresenteerd.

Het samenwerkingsproject wordt gesteund door 20 ontwerpers, die als een team in 5 stedelijke laboratoria over de hele wereld werken. Deze teams hebben een jaar lang aan internationale en multidisciplinaire opdrachten gewerkt, op basis van de urgente stedelijke uitdagingen van onze tijd.

MIXST URBANISME maakte deel uit van één van de labs: het Ghana lab dat de geplande stedelijke uitbreiding voor de hoofdstad van Ghana (Accra) in Ningo Prampram vorm gaf.

De teams presenteerden 14 november de voorlopige resultaten van het werk in Pakhuis de Zwijger. Centraal stond: wat zijn de lessen die zijn geleerd en wat betekenen de resultaten voor de toekomstige uitvoering van de nieuwe stedelijke agenda?

P E R S B E R I C H T 

 

bottom of page