top of page

VISIE VREESWIJK: DE 10 GOUDEN INTERVENTIES 

Het gebied achter de dijk krijgt een ruimtelijke impuls door in te zetten op een serie meekoppelkansen. Deze maken onderdeel uit van de volgende tien gouden interventies in de categorieën water, land en dijk.

Water                                                                                                                                     

1. De waterkwaliteit verbeteren.

2. De stenige oevers en kademuren en kadetreden op plekken vergroenen.

3. Het wandel- en fietsnetwerk versterken en het water aantrekkelijker te maken.

Land

4. De inpassing van het fort verbeteren en de relatie met de dijk versterken.

5. De Wierselaan als oude historische lijn sterker zichtbaar maken.

6. De dijk via open doorkijkjes in de wijk tonen.

7. De stenige buurten en kades vergroenen.

Dijk

8. De recreatieve en ecologische mogelijkheden van de dijk vergroten.

9. (Rust)plekken aan de dijk realiseren.

10. Het ommetjesnetwerk over de dijk vergroten en onderlangs de rivier verbeteren.

VISIE VREESWIJK EN WATER

locatie: Vreeswijk

opdr.gever: Gemeente Nieuwegein

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten

m.m.v. Stichting In Arcadië

periode: 2021-2022

MIXST-vreeswijk-visiekaart-h 5cm.jpg
MIXST-vreeswijk-visie in 3 planlagen-h 5cm.jpg
bottom of page