top of page

MEEKOPPELKANSEN BIJ DIJKAANPAK LANGS DE RIVIER

In verband met de dijkversterkingsopgave gaat het profiel van de Lekdijk veranderen; dit roept de vraag op wat dit betekent voor het dorp achter de dijk. Deze visie belicht hoe de dijk ruimtelijk transformeert en welke kansen er zijn om het watererfgoed van Vreeswijk te versterken. Deze kansen liggen op het vlak van klimaatadaptatie, waterberging, vergroting van de biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en recreatieve meerwaarde. 

Aan het onderzoek ligt een uitgebreide cultuurhistorische analyse ten grondslag. 

 

HET GROENE SCHILD VAN VREESWIJK

Vreeswijk is een belangrijk waterknooppunt voor de binnenvaart en bezit veel watererfgoed; van kanalen met onder meer sluizen, sluiskommen en bruggen, tot elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het groene waterfront is karakteristiek en vormt een schild om het dorp.

VISIE VREESWIJK EN WATER

locatie: Vreeswijk

opdr.gever: Gemeente Nieuwegein

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten

m.m.v. Stichting In Arcadië

periode: 2021-2022

MIXST-vreeswijk regio-historie 1900 2000-h 5cm.jpg
MIXST-vreeswijk-historie 1500 1600-h 5cm.jpg
MIXST-vreeswijk-cultureel erfgoed-10cm.jpg
bottom of page