top of page
CURRICULUM VITAE

PRIJZEN

COMMISSIELIDMAATSCHAPPEN

 

 

INGEBORG THORAL

fotografie: Manschot Grafimedia

 
 
 

STEDENBOUWKUNDIGE BNSP, LANDSCHAPSARCHITECTE BNT, DIRECTEUR

 

geregistreerd stedenbouwkundige: 2.011201.001 | geregistreerd landschapsarchitect: 3.101215.003

geboren 29 september 1972

 

OPLEIDING

 

1995 / 2001, stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Amsterdam, cum laude

eervolle vermelding Archiprix NL, nominatie Archiprix Istanbul,  publieksprijs RIBA Presidents Medals

1991 / 1995, tuin en landschapsinrichting, richting ontwerpen, Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp. Geregistreerd landschapsarchitect via het behaalde examen tuin- en landschapsarchitecten bij de Stichting Bureau Architectenregister, Den Haag

1985 / 1991, atheneum, Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap, Rijswijk

 

LOOPBAAN 

 

2004 / heden, eigen bureau, MIXST URBANISME, Utrecht

2017 / 2021, expert ontwerp O-team, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (samen met expert bestuur en expert markt)

2016 / 2018, Atelierleider AtelierOverijssel, Zwolle

2013/ 2015, de onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Provincie Utrecht

2000 / 2004, projectleider/ projectarchitect, OKRA landschapsarchitecten, Utrecht

1996 / 2000, ontwerper team GSO stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, Grontmij

1996, assistent-ontwerper Buro Lubbers, Den Bosch

1995 / 1996, assistent-ontwerper Buro Land in Zicht, Arnhem

 

NEVENFUNCTIES EN ONDERWIJSACTIVITEITEN 

2023 / heden, lid kwaliteitsteam ontwikkeling Stappegoor, Tilburg

2022 / heden, lid omgevingscommissie Tilburg

2022 / heden, beoordelaar praktijkportfolio's Fontys Academy of Architecture & Urbanism Tilburg (MAU)

2021/ heden, lid programmaraad Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam

2019 / 2022, lid commissie Architectuur, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam

2017 / 2023, bestuurslid Eo Wijersstichting

2017 en 2022, gastdocent Academie van Bouwkunst Rotterdam

2016 / 2017, voorzitter Inspiratiecollege, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

2015 / 2022, lid Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO), Provincie Noord-Holland 

2015 / 2020, lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (commissie Large), Breda

2002 / heden, gastdocent, afstudeerbegeleider, tentaminator en examinator Academie van Bouwkunst, Amsterdam

2011 / 2012, lid commissie stedenbouw, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam

2010 / 2013, gastdocent opleiding Urban Design, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht

2008 / 2009, docent commerciële cursus aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, voor de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Haarlem

2005 / 2006, gastdocent Hogeschool Larenstein, Velp (als student in 1994: lid visitatiecommissie)

 

KENMERKENDE PROJECTEN

Supervisor ontwikkeling Nisava rivier + aanliggende nieuwe wijk, Nis, Servië

2023-heden

Supervisor herontwikkeling landgoed Haarendael, Oisterwijk

2021-heden

HAARENDAEL

D. Sijmons, I.Thoral, essay Wat niet kan, is nog nooit gebeurd, 36 pag, 2020

Een analyse van gebiedsgerichte onderzoeken naar de toekomst van het landelijk gebied van de afgelopen 3 jaar. Plaatsing in historisch perspectief en binnen de grote opgaven van deze tijd. Aanleiding: 11e editie van de Eo Wijersprijsvraag Verukkelijk Landschap

ESSAY WAT NIET KAN, IS NOG NOOIT GEBEURD

Advisering ruimtelijke kwaliteit: speerpunten energielandschappen, kernrandzones,

landelijk gebied 21e eeuw, binnenstedelijke ontwikkeling, infrastructuur en kwaliteit, provincie Utrecht,            

2013-2015

KWALITEITSBEWAKING

 

Rethink Athens, centrumplan voor de binnenstad van Athene op het gebied van de openbare ruimte, gebouwenleegstand en bioklimaat,

MIXST URBANISME  i.s.m. OKRA landschapsarchitecten, WUR en Studio 75, van winnaar uit competitie tot realisatie,

2012-2014

RETHINK ATHENS

 

Noorderlicht, toekomstvisie op het noorden, provincie Friesland, Groningen en Drenthe,

MIXST URBANISME i.sm Marielle Kok landschapsarchitecten, genomineerd plan

2012

NOORDERLICHT

 

Ontwerpstudie N.R.U. en Waterlinie 2.0, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie,

2011

NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT
 

Ontwerpend onderzoek en aansluitend debat Knoopplaatsen aan de snelweg,

MIXST URBANISME en 1:1stadslandschappen, i.o.v. SfA, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland,

2010-2011

KNOOPPLAATSEN

 

Beperkte studieopdracht Park de lÁrbre de Malander, Ronse BE, i.o.v. stad Ronse,

2009

PARK DE L'ARBRE DE MALANDER

 

Beperkte studieopdracht, centrumontwikkeling zone watertoren Borsbeek BE, i.o.v. gemeente Borsbeek,

2009

CENTRUMPLAN BORSBEEK

 

Structuurvisie Cl. Prinsenlaan, Breda, i.o.v. gemeente Breda,

2009

CLAUDIUS PRINSENLAAN

 

Visie en voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Jekaterrein, Breda, i.o.v. gemeente Breda,            

2008-2009

JEKATERREIN
bottom of page