top of page

KNOOPPLAATSEN, DE SNELWEG

ALS MOTOR VOOR HET HELEN VAN HET RECREATIEVE LANDSCHAP


locatie: de SAAL-corridor in het NL-snelweglandschap
opdr. gevers: Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland (PARK)
opgave; ontwerponderzoek
periode: 2010-2011
i.s.m. Mirjam Koevoet (1:1 stadslandschappen)

essays:Tom Bade (Triple E), Birgit Elands (WUR) en Herman Vuijsje

publicatie: Knoopplaatsen, de snelweg als motor voor het helen van het recreatieve landschap

TEGENGAAN VERSNIPPERING

Het Nederlandse landschap is versnipperd. We verliezen steeds meer belangrijke connecties tussen stad en buitengebied. Tegelijkertijd worden de Nederlandse snelwegen steeds verder verbreed, met name in de sterk verstedelijkte gebieden zoals de regio Amsterdam.

 

KNOOPPLAATSEN ALS OPLOSSING 

Het ontwerpend onderzoek "Knoopplaatsen, de snelweg als motor voor het recreatieve landschap" biedt een hernieuwde visie op de relatie stad, landschap en grootschalige infrastructuur, met al doel het landschap voor de landschapsrecreant te helen en een duurzame leefomgeving te ontwikkelen.
De snelweg is de voedingsader van de knoopplaatsen in het landschap. Deze knoopplaatsen worden ingezet als generator voor nieuwe landschapsontwikkelingen haaks op de snelweg. Het onderzoek spitst zich toe op de SAAL-corridor - de verbinding Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad en biedt lokale plus generieke oplossingen op de schaal van het Nederlandse snelweglandschap.

 

TRIPLE A KNOOPPLAATS KWALITEIT

Knoopplaatsen ontstaan vanuit nieuwe coalities aan de snelweg en hebben als kenmerk dat ze met het omliggende landschap verbonden zijn en een Triple A status hebben. Ze zijn Accessible, Attractive en Affordable en leveren zo een kwalitatieve meerwaarde voor de omgeving. Het zijn de snelweggebruiker en de landschapsrecreant die van een knoopplaats gebruik maken.
Een knoopplaats heeft in de eerste plaats een goede verbinding (pad) met het landschap. Daarnaast biedt het een kwalitatieve beleving; bijvoorbeeld in de vorm van een prachtig uitzicht op de omgeving, in de vorm van een kasrestaurant waar duurzame lokale producten worden geteeld, geserveerd en verkocht of men schoon kan tanken.

bottom of page