top of page

UNIEK, MET NIEUWE EN BESTAANDE WAARDEN

Het idee is een mix van wonen, kleinschalige leisure en zorg op het terrein toe te staan en daarmee invulling te geven aan een nieuw toekomstbeeld. Dit programmatische toekomstbeeld is mede via een marktonderzoek tot stand gekomen. Ruimtelijk en programmatisch worden de verschillende gebouwen (oud en nieuw) met elkaar en met het landgoed verbonden. Zo ontstaat een open en ruimtelijk samenhangend geheel. Het open landgoed richt zich naar de samenleving en heeft een gemixt programma voor een gemixte samenleving. Hier maakt sociale woningbouw ook onderdeel van uit. 

 

De transformatiestrategie is gestoeld op het slopen van niet waardevolle bebouwing, het herbestemmen van historische bebouwing en herbouwen/ herbestemmen van het hoofdgebouw, waarbij nieuwbouw op een deel van de bestaande muren die stabiel zijn gebleven plaatsvindt. 

De ontwikkeling start vanuit het hoofdgebouw, zodat deze ruimte eerst optimaal wordt benut. Daarna worden de groene voorterreinen pas aangesproken en tot een parklandschap met een beperkt aantal verspreid staande gebouwen ontwikkeld.

 

De transformatie van de gebouwen en het groen gebeurt op basis van hun kernkwaliteiten en de kansen voor behoud en versterking hiervan. Een veldonderzoek, oude tekeningen en cultuurhistorische waardenonderzoeken liggen aan deze gedefinieerde waarden ten grondslag.

ONTWIKKELKADER LANDGOED HAARENDAEL

locatie: Landgoed Haarendael, Haaren

opdr.gever: Gemeente Oisterwijk

periode: 2021-heden

bottom of page