top of page

WERKEN IN HET GROEN

De plant van Philips is in landschappelijk opzicht gefragmenteerd en wordt als ‘een tuin’ onderhouden. Dit is een gemiste kans aangezien de plant de potentie heeft om een echt werklandschap te zijn, dat in maat en uitstraling aansluit op de omgeving buiten het hek; van heidevelden en eikenberkenbos.

 

PLUG-IN LANDSCHAP

De ruimtelijke ingreep is die van “werkeiland naar werklandschap”.

Het tuinachtige karakter van de plantsoenvakken wordt vervangen door een doorlopend groen maaiveld met een landschappelijk karakter, met daarin het functionele programma van parkeren, routing en verblijven. De metafoor van de buitenruimte is die van een printplaat als plug-in landschap.

 

AANLEG VAN DE HOOFDAS

Deze ruimtelijke drager is op basis van het landschapsconcept op een natuurlijke manier heringericht, met grote solitaire boomgroepen, vrijstaande bomen en een natuurlijk maaiveld van onderbeplanting, heide en grassen. Het weelderige landschap vormt een contrastrijke ervaring met de werkgebouwen. De paden die toegang geven naar de gebouwen zijn gemaakt van langgerekte staptegels, ingeklemd tussen stalen profielen. Tenslotte is voor de hoofdas een kunstconcept van stilistische horizontaal gelegen platen in het landschap ontworpen. Deze reflecteren de lucht, spiegelen de boomkronen en “vangen” licht en ruimte.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, TERREIN


locatie: Philips Medical Systems, Best
opgave: Ontwerp buitenruimte entreeplein
periode: 2006-2008 (2009 uitgevoerd)
i.s.m. 01-10 Architecten (architectuur gebouwen aan plein)

bottom of page