top of page

LEZINGEN

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Lezing 'De verbinden rol van ontwerp bij beleid en uitvoering vanuit mijn praktijk'

8 december 2022

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Lezing 'Werken aan de transformatie van ruimte als onafhankelijk adviseur'

30 april 2017

Oostbroekorganisaties/ samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties

Lezing 'Energielandschappen'; lezing op het snijvlak van natuur, landschap en natuurbeleid 

24 november 2015

 

Academie van Bouwkunst Amsterdam

Lezing ‘The professional practice of Ingeborg Thoral’

12 november 2014

 

Symposium MANTHINK

Lezing ‘Op weg naar een duurzaam energielandschap’

3 juni 2014

 

Wageningen Universiteit (WUR)

Lezing ‘Green-blue infrastructure for a resilient and healthy city’

17 maart 2014

 

Studiebijeenkomst Boerderijenplatform Utrecht

Lezing ‘Burgerkracht en boerenslimheid in een verweven landschap’

26 september 2013

 

Netwerkbijeenkomst/ Landschapscafé

Entreerede adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht

19 april 2013

 

BNSP/ NVTL Jaarcongres ‘Klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling’

Lezing ‘Tools voor een integrale duurzame stedelijke ontwikkeling’

25 oktober 2012

 

Academie van Bouwkunst Amsterdam

Lezing ‘eigen werk’ in het kader van 100 jaar Academie van Bouwkunst Amsterdam

November 2008

 

 

DEBATTEN

 

Eo Wijers 12e prijsvraag editie 'Waar wij willen wonen'

Moderator regiodialoog startbijeenkomst 2e ronde 

Spreker bij het regioatelier en bij de slotbijeenkomst voor Midden-Zeeland

16 juni, 25 juli en 21 september 2023

IJsselcongres

Spreker - Waardering voor het landschap door bewoners

Ingeborg Thoral, AtelierOverijssel i.s.m. Ellen Wilms, Tauw

20 september 2017

Bijeenkomst Ruimte en Water (Delta Ontwerp Platform)

Tafelspreker - multifunctionele dijk bolwerk Buitenwacht Kampen

13 december 2016

Café Mooiwaarts #5 (Waterloopbos Marknesse)

Spreker

29 juni 2016

Ronde Tafel over 'nieuwe functies voor monumentale boerderijen(erven)

(Boerderijen Platform Utrecht/ BPU)

Tafelgast

10 september 2015

New Farms for Expo, Milaan

special guest workshop

mei 2015

 

Landschapscafé infrastructuur en omgevingskwaliteit (Provincie Utrecht)

Spreker

12 mei 2015

 

Dag ruimtelijke kwaliteit (Provincie Utrecht)

Spreker

22 januari 2015

 

Debat ‘Nieuwe uitdagingen voor het landschap’ (Nieuwe Instituut)

Spreker

6 november 2014

 

Landschapscafé organisch ontwikkelen (Provincie Utrecht)

Spreker

15 september 2014

 

Debat natuur en geld (Nationaal park Utrechtse Heuvelrug)

Tafelgast

5 september 2014

 

Landschapscafé landelijk gebied 21e eeuw (Provincie Utrecht)

Spreker

27 maart 2014

 

Landschapscafé energielandschappen (Provincie Utrecht)

Spreker

12 december 2013

 

Kassymposium Polder zoekt liefhebber

Panellid op het debat over de rol van de mens in het landschap

21 september 2013

 

Landschapscafé kernrandzones (Provincie Utrecht)

Spreker

4 juli 2013

 

Conferentie Groene Gebiedsontwikkeling (NMU)

Spreker

11 juni 2013

 

Debat Toekomst en betekenis van de stedenbouw (architectuurcentrum Aorta Utrecht)

Spreker

10 juli 2008

bottom of page