top of page

DE GEMIXTE STAD

Op het in Breda zeer strategisch gelegen Jekaterrein (nu nog sportvelden) komen 40.000 m2 aan kantoren, 60.000 m2 aan zorg gerelateerde voorzieningen en een school. Dit is een belangrijke inbreidingslocatie voor de stad, goed ontsloten met de snelweg en niet al te ver van het centrum.

 

VRIJSPELEN VAN HET

De kracht van het stedenbouwkundig plan voor het Jekaterrein ligt opgesloten in het basement, dat gevormd wordt door twee grote en aan elkaar gekoppelde ondergrondse parkeervoorzieningen, met daar bovenop een grotendeels autovrij verblijfsgebied voor de voetganger, het openbaar vervoer en de fietser. De bebouwing is omsloten met een groen ingericht parkachtig gebied. Op de parkeerbakken liggen groen ingerichte semi-publieke tuinen, als buitenkamers in het stedelijke plan. De kantoorfuncties liggen bovenop de publieke voorzieningen gestapeld. Er is veel aandacht voor de inrichting van de plinten en de werking van de cruciale hoeken in het plan. De openbare ruimte uitgewerkt tot een aantrekkelijk en levendig openbaar gebied met een centrale waterpartij en een plein. Hier is de eindhalte van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding naar het station gesitueerd.
 

STAPPEN IN DE TIJD

Het plan anticipeert op een gefaseerde ontwikkeling, waarbij ook het aanliggende ziekenhuisterrein op termijn wordt versterkt met nieuwbouw.

JEKATERREIN


locatie: Gemeente Breda
opgave: Stedenbouwkundig plan
periode: 2008-2009
opdr.gever: Gemeente Breda

bottom of page