top of page

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

DELTA ENERGETIC RECREATION

 

locatie: Provincie Zeeland
opdr.gever:Delta Water Award
opgave: Prijsvraag
periode: 2009
i.s.m. MIXST URBANISME, OKRA landschapsarchitecten, de Groene Ruimte
status: nominatie

Delta Water Award

STRATEGIE EN INNOVATIE

Delta Energetic Recreation is een ontwikkelingsstrategie waarbij innovatieve vormen van energie, worden gekoppeld aan recreatie, ecologie én agrarische productie. De vele ruimte-claims op het water, een teruglopend voorzieningenniveau op het platteland en de (te) lage inkomsten van boeren zetten het authentieke Zeeuwse deltalandschap onder druk. De focus ligt daarom bij het clusteren van functies die het landschap versterken en het stimuleren van locaal ondernemerschap.

 

SYMBIOSE LANDSCHAP EN PROGRAMMA

Er ontstaat een 'Zeeland-experience' en een verbreding van de huidige recreatieve sector, als broedplaats voor kennis en educatie. Cultuur en natuur versmelten met elkaar.

Aquacultuur en zilte percelen gaan een symbiose aan met landschapsstructuren en natuur. Gebouwen worden duurzaam gebouwd en gaan op in het landschap.

 

LOKET DELTA ENERGETIC RECREATION

Het ontwerp omvat een ruimtelijk raamwerk met een menselijke schaal, als basis voor een duurzame economie, een hogere biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap, wat steeds belangrijker is voor de recreant.

Naast de uitvoeringsgerichte landschapsstrategie stellen we voor om een onafhankelijk platform op te richten, als loket en initiator voor goede initiatieven en samenwerkingsverbanden. Zo brengen de Zeeuwen hun provincie zelf een stap verder.
 

De Delta Water Award is een prestigieuze prijs voor talent met het sterkste innovatieve idee voor de toekomst van de deltagebieden.

bottom of page