top of page

ENTREE IN GROENE STEDELIJKE VINGER

De Claudius Prinsenlaan is de belangrijkste stadsentree van Breda. De weg loopt door één van de groene vingers van de stad en heeft een gefragmenteerd karakter. Met de huidige stedelijke ontwikkelingen die in dit gebied op stapel staan, is herbezinning op het ruimtelijk perspectief van de weg in relatie tot haar omgeving en visa versa noodzakelijk.

MODERNE BOULEVARD

De grootste ruimtelijke uitdaging ligt in het transformeren van de parkway, zoals die in de jaren vijftig en zestig is ontworpen en aangelegd, tot een stadsboulevard met een stedelijke en groene kwaliteit. 

De Claudius Prinsenlaan wordt de 'etalage van de stad', met een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding die de nieuwe grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen in de omgeving met het station ontsluit.

Aan deze stadsradiaal ontwikkelen zich vooral wijkoverstijgende functies, zorg en onderwijs.
Zo wordt een nieuwe stap in de tijd gemaakt, met behoud en ontwikkeling van de specifieke kwaliteiten van de weg en de omgeving.

VISIE CLAUDIUS PRINSENLAAN

 

locatie: Claudius Prinsenlaan

opdr. gever: Gemeente Breda
opgave: Structuurvisie
periode: 2009
i.s.m. Gemeente Breda

Marnix Scholman

bottom of page