top of page

NON PLACE

Het centrum van Borsbeek is belast met doorgaand verkeer van en naar Antwerpen. Dit is af te lezen aan de inrichting van de openbare ruimte, die door de tijd heen steeds meer is opgeschaald en gefragmenteerd.

DOWNGRADEN, ACTIVEREN EN VERBINDEN

Het plan draagt een ruimtelijke strategie aan voor de transformatie van het gebied ter hoogte van de zuidentree van de stad. Het plan berust op drie peilers: downgraden van verkeer, activeren van de openbare ruimte en verbinden van de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat meer verblijfskwaliteit en worden de ruimtelijke kwaliteiten van het dorp versterkt.
Het zware doorgaande verkeer wordt om het centrum geleid, waardoor ruimte ontstaat voor het maken van aantrekkelijke plekken met verblijfskwaliteit. Hieraan wordt het recreatieve routenetwerkverkeer van fietsers gekoppeld, van en naar cultuurhistorische plekken in de omgeving, als de forten.
Op strategische posities, als in de nieuwe tuin om de watertoren, wordt publiek programma voorgesteld. Dit zijn de nieuwe sociale motors voor het gebied.

MAATWERK

Het plan bevat naast de kleinschalige interventies voor ruimtelijke transformatie, een inrichtingsvoorstel voor het gebied. Het openbaar domein van wegen, pleinen en de nieuwe tuin om de watertoren krijgen een frisse en groene aanblik, passend bij het karakter en de identiteit van Borsbeek.

CENTRUMPLAN BORSBEEK

 

locatie: Borsbeek, België
opdr.gevers:stad Borsbeek i.s.m. de Vlaams Bouwmeester
opgave: Studieopdracht
periode: 2009
team: MIXST URBANISME (Ingeborg Thoral, Andrew van Egmond, Topokor)

bottom of page