top of page

UIT DE NEGATIEVE SPIRAAL

De eens zo vitale stad is als gevolg van expansiedrift in het verleden, de dominantie van de auto en de teloorgang van de economie in een negatieve spiraal terecht gekomen. De leef- en luchtkwaliteit zijn laag en er is nauwelijks groen in dit deel van de stad.

 

PLAN ALS STEDELIJKE KATALYSATOR

Door de auto om het centrum te leiden en het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger de ruimte te geven, is het mogelijk om het centrum naar een nieuw niveau te tillen.Het openbare ruimteplan biedt nieuwe publieke en semi-publieke ruimtes, met groen en water ter vergroting van de klimaatbestendigheid van de stad. Het nieuwe vervoerssysteem, de herinrichting van de openbare ruimte en het plan voor herprogrammering van de gebouwen dragen er gezamenlijk aan bij dat het centrum van Athene opnieuw veerkrachtig, toegankelijk en levendig wordt.

 

ONTPLOOIING VAN NIEUWE ACTIVITEITEN

We zetten de kracht van het ontwerp in om bestaande ruimtelijke problemen op te lossen en de verandering die Athene nodig heeft een eerste stap verder te helpen.

Daarbij geven we het centrum terug aan de bewoners en gebruikers, om er te flaneren, te verblijven, te winkelen en er nieuwe activiteiten te ontplooien.

CENTRUMPLAN ATHENE

 

locatie: Athene centrum, Griekenland

opdr.gever: Onassis Foundation

i.s.m. OKRA landschapsarchitecten, WUR, Studio 75, LDK, Nama, Atelier Roland Jeol, Werner Sobek GT

periode: 2012-2014

publicatie: Athens (Greece), “ Rethink Athens – towards a new city center”, prijs: winnaar uit competitie

bottom of page